PODATEK OD ZAKUPU KOTA (druk PCC-3)

Czynności cywilnoprawne takie jak sprzedaż rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została wykonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że jeżeli przedmiotem sprzedaży są zwierzęta znajdujące się w Polsce, to umowa taka zawsze podlega opodatkowaniu PCC (bez względu na miejsce jej zawarcia i status stron). Natomiast jeżeli sprzedawane byłyby zwierzęta znajdujące się za granicą, to umowa ich sprzedaży podlega opodatkowaniu PCC tylko wtedy, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i w Polsce została zawarta umowa sprzedaży

 Jaka jest stawka podatku?

Stawka podatku PCC 2%  wartości przedmiotu sprzedaży. W przypadku nabycia kotka droższego niż 1000,00 zł,  jeśli wartość rynkowa zwierzaka jest mniejsza niż 1000,00 zł wystarczy złożyć we właściwym urzędzie deklarację PCC-3. Nie trzeba też płacić podatku, gdy adoptujemy kotka ze schroniska,  „wolny od podatku” jest także kociak przekazany w darowiźnie, jednak jego wartość rynkowa nie może być wówczas wyższa niż 4902 zł. Do urzędu trzeba będzie przekazać w formie deklaracji informację o darowiźnie.

Podatek musi być wniesiony w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy z hodowcą oraz po wypełnieniu deklaracji podatkowej PCC-3. Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym i jest niezależny od miejsca nabycia, czyli 2 % ceny kociaka trzeba odprowadzić do właściwego do miejsca zamieszkania ( rozliczeń ) Urzędu Skarbowego zarówno wówczas, gdy był on kupiony w Polsce, jak i poza granicami kraju.